Veel ouderen slachtoffer financiële uitbuiting

Een ‘lieftallige’ nicht die de bankrekening van haar nietsvermoedende tante plundert. Het is geen sprookje, maar harde realiteit. Jaarlijks zijn zo’n 30.000 Nederlandse ouderen slachtoffer van financieel misbruik, aldus kenniscentrum Movisie. Tachtig procent van hen is vrouw. In totaal krijgen … Lees verder

Posted in Blog | Leave a comment

Vraag naar rollators neemt een vlucht

Er is in Nederland een stormloop op rollators, bericht het NRC Handelsblad. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het Kunduz-akkoord. Sinds het uitlekken van het akkoord zou er bijna een verdubbeling van de vraag zijn, meldt Premis Medical, de grootste rollatorfabrikant. … Lees verder

Posted in Blog | Leave a comment

AOW’er kan makkelijker doorwerken

Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om mensen die met pensioen gaan in dienst te houden, of AOW’ers die willen doorwerken aan te nemen. Dat staat in een brief die minister Kamp vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. In de plannen … Lees verder

Posted in Blog | Leave a comment

Zes van de tien ouderen in Latijns Amerika ontvangt geen pensioen

Volgens een onderzoek van de Economische Comissie voor Latijns Amerika en de Cariben (CEPAL) krijgt zes van de tien ouderen in Latijns Amerika geen pensioen. Hetzelfde onderzoek toonde aan dat in het continent een proces van vergrijzing gaande is. Op … Lees verder

Posted in Blog | Leave a comment

Jongeren en ouderen over social media (Video)

Posted in Blog | Leave a comment

€ 7 miljoen extra voor aanpak ouderenmishandeling

Demissionaire staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten stelt structureel € 7 miljoen extra beschikbaar voor de aanpak ouderenmishandeling. Het geld wordt beschikbaar gesteld voor centrumgemeenten vrouwenopvang. Dit schrijft zij vandaag aan de Tweede Kamer. In deze brief geeft de bewindsvrouw een … Lees verder

Posted in Blog | Leave a comment

Seniorenkeuring misschien weg (Video)

Het is de vraag of de verplichte medische keuring voor ouderen met een rijbewijs, in de huidige vorm blijft bestaan. Demissionair minister Schulz van Haegen vindt dat het eenvoudiger moet worden voor ouderen om aan te tonen dat ze nog … Lees verder

Posted in Blog | Leave a comment

‘De 65-plusser bezit gemiddeld 245.000 euro’

Het is fijn om oud te mogen worden, stelde Henk Kamp, demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onlangs in ANBO Magazine van ouderenbond ANBO. „Het gemiddelde vermogen van de Nederlandse 65-plusser is 245.000 euro”, aldus Kamp in het interview. In december … Lees verder

Posted in Blog | Leave a comment

‘Betere controle op medicijngebruik’

Als mensen van 65 jaar en ouder vijf of meer geneesmiddelen slikken en meerdere ziektes hebben, dan moet elk jaar gecontroleerd worden of die medicatie nog wel klopt. Een dergelijke check moet voorkomen dat ze ongewenste medicatie krijgen. Dat vinden … Lees verder

Posted in Blog | Leave a comment

9 euro maatregel treft vooral ouderen

Een eigen bijdrage van maximaal € 9 per recept met een maximum van € 380 per jaar zal vooral ouderen in de portemonnee raken. Bijna de helft van de opbrengst voor de overheid komt voor rekening van 65-plussers.(SFK) Eén van … Lees verder

Posted in Blog | Leave a comment