Leeftijd maakt geen verschil bij acceptatie nieuw product

Niet de leeftijd maar de starheid van consumenten bepaalt of ze nieuwe producten al of niet omarmen. Als 55-plussers maar voldoende informatie krijgen over een nieuw product, maken ze zich dit net zo gemakkelijk eigen als jongeren.

Dat blijkt uit onderzoek van Claus-Christian Carbon en Jan Schoormans van de Technische Universiteit Delft, dat wordt gepubliceerd in de Swiss Journal of Psychology.

Mening verandert
De onderzoekers lieten twee groepen consumenten tekeningen van auto-interieurs zien, die varieerden van doorsnee tot innovatief. De ene groep proefpersonen bestond uit mannen van 35 tot 55 jaar, de andere uit mannen van 56 tot 75 jaar. De proefpersonen moesten aangeven in welke mate ze de interieurs waardeerden. De meest innovatieve interieurs kregen in dit stadium, zoals de onderzoekers ook verwachtten, een relatief lage waardering.
Nadat beide groepen nader hadden kennisgemaakt met de interieurs, moesten ze nog een keer een waardering geven en daarna nog een keer. De innovatieve interieurs scoorden de tweede en de derde keer aanzienlijk hoger. Niet alleen de jongste groep was de innovatieve plaatjes meer gaan waarderen, de oudere groep deed dat in dezelfde mate.
Toch was er ook een groep die nauwelijks veranderde van mening, zowel onder de 55-plussers als onder de jongere groep. Deze onveranderlijke groep bleek meer rigide te zijn dan de rest. Dat bleek uit een test waarin werd vastgesteld hoe gemakkelijk de proefpersonen zich konden aanpassen aan veranderde omstandigheden.

Productinformatie cruciaal
De onderzoekers concluderen uit dit onderzoek dat 55-plussers net zo gemakkelijk nieuwe producten omarmen als de jongere doelgroep. Onder hen zijn weliswaar niet de 2,5 procent innovators te vinden, zoals de consumentengroep wordt genoemd die als eersten een nieuw product omarmen. Maar de wijdverspreide gedachte dat zestigers er langer over doen dan veertigers om zich een nieuw product eigen te maken, blijkt niet te kloppen.
Het blijkt goed mogelijk oudere consumenten te overtuigen van het nut van nieuwe producten. Het is hiervoor wel nodig om productinformatie onder hun aandacht te brengen. Als aan die voorwaarde is voldaan, is marketing onder oudere consumenten een profijtelijke productstrategie.

Bron: www.route50plus.nl

Reageren