Stats & Facts

Diverse cijfers over ontwikkelingen binnen de ouderen markt. Klik op de gewenste categorie om de actuele ontwikkelingen te bekijken.

Demografische Ontwikkelingen

 • - Vijftig jaar geleden waren er in Nederland ’slechts’ één miljoen 65 -plussers.
 • - Nu is het aantal 65- plussers gestegen naar 2,6 miljoen.
 • - Komende vijf jaar zullen er een nog half miljoen 65- plussers bijkomen.
 • - In 2013 is de 50-plusmarkt gegroeid naar meer dan 6 miljoen vijftigplussers.
 • - 50 jaar geleden was slechts één op de 74 inwoners 80 jaar of ouder.
 • - Tegenwoordig is één op de 25 ouder dan 80 jaar.
 • - Rond 2050 behoort één op de tien (1,8 miljoen) tot de ouderen in de samenleving.
 • - Medio 2006 waren er in Nederland naar schatting 150.000 scootmobielen.
 • - In 2009 waren dit er 250.000 tot 300.000.
 • - Naar verwachting stijgt dit aantal naar 600.000 in 2030.


Economische Ontwikkelingen

 • - Sinds 2008 is het doorsneevermogen van de leeftijdsgroep 25-45 jaar met bijna z zeventig procent gedaald. De generatie daarna zag het vermogen met dertig procent dalen, terwijl dat van de leeftijdsgroep boven de 65 met 27 procent is gestegen aldus het CBS.
 • - Het gemiddelde echtpaar van 65 jaar en ouder zag het inkomen tussen 2009 en 2011 met 16% stijgen.
 • - Per april 2013 gaan 103 van de ongeveer 450 pensioenfondsen korten op de pensioenen.


Sociaal-maatschappelijke Ontwikkelingen

 • - Cijfer van het CBS geven aan dat tussen 2000 en 2010 het aantal 80-plussers -toeneemt van 500 duizend naar 648 duizend.
 • - Echter het aantal 80-plussers dat in de Gemeentelijke Basisadministratie is ingeschreven bij een verzorgings- of verpleeghuis daalde in dezelfde periode van 102 duizend naar 90 duizend.
 • - Cijfer van het CBS geven aan dat tussen 2000 en 2010 het aantal 80-plussers toeneemt van 500 duizend naar 648 duizend.
 • - Echter het aantal 80-plussers dat in de Gemeentelijke Basisadministratie is ingeschreven bij een verzorgings- of verpleeghuis daalde in dezelfde periode van 102 duizend naar 90 duizend.
 • - Uit onderzoek van het onderzoeksbureau Nielsen blijkt dat de meeste groei qua sociale mediagebruik in 2012 ontstaat vanuit het 55 plus segment.
 • - Binnen deze groep is ook een sterke stijging van het gebruik van sociale media via de mobiele telefoon te constateren.
 • - Uit onderzoek van omroep MAX blijkt dat in Nederland van de 50 jarigen tot en met 64 jarigen 50 procent gebruik maakt van sociale media.
 • - Van de groep 65 jaar en ouder maakt 30 procent gebruik van sociale media. Hiervan is de grootste groep actief op Hyves en Facebook.


Technologische Ontwikkelingen

 • - In 2011 maakte 60 procent van de 65- tot 75-jarigen gebruik van internet.
 • - Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2005 toen dat ruim dertig procent was.
 • - Vooral internetbankieren en het lezen van kranten zijn populaire bezigheden op het internet voor ouderen.
 • - Het aantal 65- tot 75-jarige dat online producten aanschaft is in 2011 gestegen tot 27 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 • - In 2005 winkelde slechts zestien procent van de ouderen online.


Politieke Ontwikkelingen

 • - De Tweede Kamer heeft onlangs gestemd voor verhoging van de AOW-leeftijd. De pensioenleeftijd gaat in 2020 om hoog van 65 naar 66 jaar.
 • - Naar alle waarschijnlijkheid gaat vervolgens in 2025 de verhoging verder omhoog naar 67 jaar.
 • - Wmo budgetten en Pgb (persoons gebonden budget) staan onder druk.